شرکت کهن پیکره محصولات خود را از طریق چاپار و تیپاکس ارسال میکند و بسته ها پس کرایه ( دریافت هزینه درب منزل) میشود.