در صورت دریافت کالا و عدم رضایت از آن تا یک هفته میتوانید با پشتیبان های سایت ارتباط گرفته و مشکل خود را با آنها در میان بگذارید.